Chi tiết về Visa Giám Hộ 590

Visa 590 – Visa Giám hộ Học sinh Du học Úc là loại visa được cấp cho những người muốn đến Úc để giám hộ cho một người dưới 18 tuổi hoặc người cần chăm sóc đặc biệt. 

Với visa này bạn có thể:

Lưu ý: Bạn không được phép làm việc khi sở hữu Visa này

Thời gian lưu trú:

Bạn có thể ở lại Úc cho đến ngày được chỉ định trên thư cấp visa của bạn. Trong việc quyết định ngày này, chúng tôi thường xem xét thời gian lưu trú của người giữ visa du học hoặc khi người đó tròn 18 tuổi.

Lưu trú lâu hơn:

Bạn có thể ở lại Úc bằng cách nộp đơn xin visa Giám hộ Học sinh Du học 590 một lần nữa.

Các yếu tố bao gồm gia đình:

Nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình của bạn chưa đủ 6 tuổi, bạn sẽ không được cấp visa trừ khi:

  • Có lý do cảm động và nhân từ hoặc
  • Việc cấp visa sẽ có lợi ích đáng kể cho mối quan hệ giữa Chính phủ Úc và chính phủ của một quốc gia khác.

Trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe giống như bạn và phải có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian ở lại tại Úc. 

Bạn không thể bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi sau khi bạn đã nộp đơn xin visa. 

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên có thể đến cùng bạn nhưng họ phải nộp đơn xin visa du học riêng của họ. Liên hệ với AGS để được hỗ trợ các thắc mắc về Visa 590  và nhận tư vấn du học úc miễn phí cho con em.

Chi phí:

Chi phí visa là từ 710,00 AUD cho người nộp đơn chính. Có một khoản phí cho mỗi thành viên trong gia đình nếu họ nộp đơn visa cùng bạn. Bạn cũng có thể phải thanh toán các chi phí khác cho kiểm tra sức khỏe, chứng chỉ cảnh sát và sinh trắc học. Để tính toán chi phí visa của bạn, sử dụng Bộ Ước tính Giá Visa. Bộ ước tính này không tính đến các chi phí khác. 

Nộp đơn từ:

Bạn có thể nộp đơn ở trong hoặc ngoài Úc khi nộp đơn xin visa và khi chúng tôi quyết định về đơn đăng ký của bạn.

Thời gian xử lý:

Để biết thời gian xử lý cho visa này, sử dụng công cụ hướng dẫn thời gian xử lý visa. Công cụ này sẽ hiển thị thời gian xử lý cho các đơn xin visa được quyết định gần đây. Đây chỉ là một hướng dẫn và không cụ thể cho đơn của bạn.

Đơn của bạn có thể mất thời gian xử lý lâu hơn nếu:

  • Bạn điền không đúng theo các yêu cầu
  • Bạn nộp thiếu các tài liệu chúng tôi cần 
  • Chúng tôi mất thời gian để xác minh thông tin của bạn. 

Chúng tôi không thể xử lý đơn của bạn nếu bạn không thanh toán phí xin visa. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều này xảy ra và nếu cần cần thiết sẽ trả lại đơn của bạn.

Nghĩa vụ của bạn:

  • Bạn và các thành viên trong gia đình của bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện visa và tuân thủ luật pháp của Úc. Xem xét các điều kiện sẽ và có thể được áp dụng cho visa này.

Du lịch:

  • Bạn có thể du lịch ra ngoài Úc và trở lại bao nhiêu lần bạn muốn trong khi visa còn hiệu lực. Nhưng bạn không thể rời khỏi Úc nếu không có người giữ visa du học đi cùng trừ khi bạn đã sắp xếp các thỏa thuận phúc lợi thay thế. 
  • Thời gian bạn ở ngoài Úc không kéo dài thời gian của visa.

Hỗ trợ tài chính:

  • Bạn sẽ cần có khả năng tự mình hỗ trợ tài chính cho bản thân khi ở Úc. 
  • Bạn cũng cần có khả năng tự mình hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình đi kèm.

Nhãn visa:

Chúng tôi sẽ liên kết online visa của bạn với hộ chiếu của bạn. Bạn sẽ không nhận được nhãn visa trong hộ chiếu của mình.

Chinh phục Visa 590 một cách dễ dàng

Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn AGS ngay hôm nay