Đối tác của chúng tôi

AGS liên kết và cộng tác với các trường đại học quốc tế danh tiếng, các tổ chức và đơn vị giáo dục được công nhận toàn cầu để đem đến cho học sinh những lựa chọn an tâm nhất.

ags education and migration servicea

Trường đại học &
Tổ chức giáo dục

AGS vinh dự là đối tác của các trường Đại học và tổ chức giáo dục danh tiếng: Western Sydney University, KAPLAN, Navitas, etc.

Giáo dục bậc cao và TAFE (Technical and Further Education)

Hệ thống các trường nghề, dạy kỹ năng và các trường đào tạo sau đại học.

Đại học, cao đẳng nghề tư thục quốc tế

Các trường cao đẳng nghề – Vocational Education and Training (VET) tư thục.

Trường trung học cơ sở, phổ thông tư thục quốc tế

Trường từ khối 6 – khối 12 quốc tế