Sau Khi Có Visa Giám Hộ 590

Nếu bạn đã xin được Visa 590 bạn có thể muốn xem xét lại để rút bất kỳ đơn xin visa nào khác mà bạn đã nộp mà chưa được giải quyết. 

Vì nó có thể ảnh hưởng đến tình trạng visa hiện tại như việc bị hủy, cũng như tác động đến quyền lợi bạn nhận được từ chính phủ như Centrelink hoặc Medicare.

Để rút bất kỳ đơn xin visa nào khác, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản.

Đến Úc

Trước khi bạn rời đi

Kiểm tra tài liệu du lịch của bạn

Bạn phải có:

 • một visa hợp lệ để nhập cảnh Úc
 • một hộ chiếu hợp lệ hoặc tài liệu du lịch khác

Tại cửa khẩu

Hoàn tất Biểu mẫu Hành khách nhập cảnh

Tất cả những người đến Úc phải hoàn tất Biểu mẫu Hành khách nhập cảnh. Bạn sẽ nhận được biểu mẫu này khi đến trên máy bay.

Tại Úc

Những gì bạn có thể làm khi có visa này

 

 • Đến Úc để chăm sóc và hỗ trợ cho một người giữ visa học sinh dưới 18 tuổi (hoặc trên 18 tuổi trong các trường hợp đặc biệt)
 • chăm sóc cho nhiều hơn một học sinh
 • học một Khóa học tiếng Anh Intensive cho Sinh viên Nước ngoài (ELICOS) ít hơn 20 giờ mỗi tuần, hoặc bất kỳ khóa học hoặc đào tạo khác trong thời gian không quá 3 tháng

Bạn không được phép làm việc.

Những gì bạn phải làm khi sở hữu visa này

Bạn và các thành viên trong gia đình của bạn phải tuân thủ tất cả các điều kiện visa và pháp luật của Úc. Kiểm tra các điều kiện của bạn trong lá thư cấp visa hoặc trong VEVO.

Thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi

Những thay đổi bạn cần thông báo cho chúng tôi bao gồm

 • Thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ hoặc hộ chiếu của bạn
 • Thay đổi tình trạng hôn nhân của bạn
 • Thay đổi công việc của bạn
 • Sinh con
 • Thay đổi các biện pháp phúc lợi của bạn

Thời gian bạn có thể ở lại

Đây là một visa tạm thời. Bạn có thể ở lại Úc cho đến ngày được ghi trong lá thư cấp visa của bạn.

Để biết khi nào bạn phải rời đi, sử dụng VEVO.

Để ở lại lâu hơn

Bạn có thể ở lại Úc lâu hơn bằng cách nộp đơn xin visa Giám hộ Sinh viên tiếp theo.

Du lịch bằng visa của bạn

 

 • Đến Úc để chăm sóc và hỗ trợ cho một người giữ visa học sinh dưới 18 tuổi (hoặc trên 18 tuổi trong các trường hợp đặc biệt)
 • chăm sóc cho nhiều hơn một học sinh
 • học một Khóa học tiếng Anh Intensive cho Sinh viên Nước ngoài (ELICOS) ít hơn 20 giờ mỗi tuần, hoặc bất kỳ khóa học hoặc đào tạo khác trong thời gian không quá 3 tháng

Bạn không được phép làm việc.

Những gì bạn có thể làm khi có visa này

 • Bạn có thể đi du lịch ra ngoài Úc và quay lại bao nhiêu lần bạn muốn trong khi visa còn hiệu lực.
 • Nhưng bạn không thể rời khỏi Úc mà không có người giữ visa học sinh trừ khi bạn đã sắp xếp các biện pháp phúc lợi thay thế.
 • Thời gian bạn ở ngoài Úc không kéo dài thời hạn visa.

Chứng minh bạn có visa

Để chứng minh bạn có visa và hiển thị các điều kiện của bạn cho ai đó, sử dụng VEVO.

Làm việc dưới visa này

Để xem các điều kiện làm việc của bạn, sử dụng VEVO.

Tại cửa khẩu

Trước khi bạn rời đi

Rời khỏi sân bay nhanh hơn (tất cả các loại visa)

Chúng tôi có một quy trình tự động sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và hộ chiếu điện tử của bạn. Bạn có thể rời khỏi sân bay nhanh hơn nếu sử dụng SmartGate.

Sau khi bạn rời đi

Để chứng minh bạn đã đến Úc

Yêu cầu bản ghi di chuyển quốc tế của bạn để có bằng chứng về việc đi lại của bạn vào và ra khỏi Úc.

 

Không hiểu rõ về các quy định khi sở hữu Visa 590? Liên lạc ngay với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí và nhận tư vấn du học Úc cho con em trong quá trình lấy Visa Úc cho cả gia đình và con cháu.

Chinh phục Visa 590 một cách dễ dàng

Hãy trao đổi với chuyên gia tư vấn AGS ngay hôm nay