Advance Global Study

BÍ QUYẾT DÀNH CHO DU HỌC SINH DƯỚI 18 TUỔI

Du học – được xem là một bước ngoặt của cuộc đời mỗi du học sinh. Nhưng đó sẽ trở thành một cột mốc vô cùng quan trọng và to lớn khi bạn chưa đủ 18 tuổi. Ở Úc, người trưởng thành được tính là người đã đủ 18 tuổi (đủ ngày, đủ tháng). Những … Read more