🚨 Cập Nhật Quan Trọng Cho Người Nộp Đơn Visa 482 Úc! 🚨

Bắt đầu từ tháng 11/2024: 🔻 Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc Giảm: chỉ yêu cầu 1 năm kinh nghiệm làm việc khi nộp visa (trước đây là 2 năm). Sự thay đổi này đã: ⬆ Giúp nhiều người nộp đơn dễ dàng đủ điều kiện được bảo lãnh hơn. ⬆ Cho thấy rõ ý định thu … Read more

What Happens if my Workplace Shuts Down or I Can’t Work Due to Coronavirus?

In the wake of the coronavirus (COVID-19) outbreak, businesses all over the world have downsized or closed indefinitely, costing thousands of jobs and prompting economic uncertainty. Governments are urging citizens to stay home whenever possible. City streets, once vibrant and bustling, have emptied.   As an international student and/or casual worker, such uncertain and unprecedented circumstances … Read more

Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia năm 2019 – 2020

“Work and holiday – Subclass 462” là diện visa tạm trú, nhằm khuyến khích trao đổi văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa Úc và Việt Nam. Visa Úc diện Lao động kết hợp Kỳ nghỉ này dành cho những lao động trẻ mong muốn du lịch và kết hợp làm việc tại Úc … Read more