Advance Global Study

Học Bổng University Canada West – Đừng Bỏ Lỡ! 💫

University Canada West  (UCW) cung cấp các học bổng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc, khả năng lãnh đạo nổi bật và hoàn cảnh đặc biệt. Hãy cùng AGS khám phá ngay các gói học bổng hỗ trợ tài chính cho chương trình đại học hoặc sau đại học của bạn và khám phá tiềm năng trở thành một phần của cộng đồng UCW nào!

UCW gia hạn học bổng 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗔𝘀𝗶𝗮 (𝗦𝗘𝗔) 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁 dành cho sinh viên Việt Nam ghi danh các kỳ nhập học 2025 trước ngày 30/09/2024:

 

 • 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑡𝑠: 𝗖𝗔𝗗 $𝟲,𝟴𝟬𝟰/ 1 khóa/ 2 năm
 • 𝐵𝐴𝐵𝐶/𝐵𝐶𝑜𝑚: 𝗖𝗔𝗗 $𝟭𝟯,𝟲𝟬𝟴/ 1 khóa/ 4 năm
 • 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝗖𝗔𝗗 $𝟳,𝟬𝟬𝟬/ 1 khóa/ 2 năm
Ngoài ra, UCW cấp nhiều chương trình học bổng khác như:
 • 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 (𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺): 𝗖𝗔𝗗 $𝟮,𝟱𝟴𝟯/ 1 kỳ/ 3 tháng – deadline: 30/6/2024
 • 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗠𝗕𝗔 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 : 𝗖𝗔𝗗 $𝟱,𝟬𝟬𝟬/ 1 kỳ/ 3 tháng – no deadline

HonoraryDegree

 

Điều kiện nhận học bổng:

 • Sinh viên phải bắt đầu chương trình học trước khi thư mời nhập học của họ hết hạn.
 • Sinh viên không được thay đổi chương trình học.
 • Sinh viên phải thanh toán tất cả các khoản phí (không được bảo hiểm bởi học bổng) trước các ngày đến hạn tương ứng.
 • Sinh viên phải duy trì tình trạng học tập tốt.
 • Sinh viên phải duy trì tình trạng đăng ký học toàn thời gian.

 

Liên hệ AGS để được tư vấn về học bổng mới nhất của trường University Canada West:

 • Email: marketing.vietnam@ags-study.com
 • Số điện thoại:
  • Hà Nội: +84 918 41 43 47
  • Thành phố Hồ Chí Minh: +84 983 06 07 06
  • Úc: +61 424 637 248 hoặc +61 414 003 498