Pacific Lutheran University – recap of key information: strengths, admission requirements, and attractive scholarship opportunities.

Tóm tắt thông tin về Đại học Pacific Lutheran - chương trình mạnh, yêu cầu tuyển sinh và cơ hội học bổng hấp dẫn.

The university is currently accepting applications for September 2024, offering an automatic and fixed scholarship of $41,500 for four years to students with GPAs ranging from 2.9 to 3.15/4.0 and an IELTS score of 6.5. Pacific Lutheran University Offers over 40 undergraduate and 7 graduate programs. Automatic scholarships of up to $40,000/year, maintained throughout the … Read more

Tóm tắt thông tin về Đại học Pacific Lutheran – chương trình mạnh, yêu cầu tuyển sinh và cơ hội học bổng hấp dẫn.

Tóm tắt thông tin về Đại học Pacific Lutheran - chương trình mạnh, yêu cầu tuyển sinh và cơ hội học bổng hấp dẫn.

Hiện nay, trường đang nhận hồ sơ cho tháng 9/2024, cung cấp học bổng tự động và cố định lên đến $41,500 trong 4 năm cho sinh viên có GPA từ 2.9 đến 3.15/4.0 và điểm IELTS 6.5. Đại học Pacific Lutheran Cung cấp hơn 40 chương trình đại học và 7 chương trình thạc … Read more

Latest Immigration Updates in Australia – December 2023

Discover the latest transformations in Australian immigration this December. Explore advancements in business sponsorship visas (subclass 482, 186), marriage visas (subclass 309/820), and skilled migration visas (subclass 189, 190, 491) SUMMARY OF SOME CHANGES IN AUSTRALIAN IMMIGRATION IN DECEMBER 2023 Business Sponsorship Visas Subclass 482, 186: Visa 482: From November 25, 2023, holders of the … Read more

Thay Đổi Visa TSS 2023: Đường Lên Quốc Tịch Vĩnh Cửu và Linh Hoạt Đăng Ký Ngắn Hạn

Cập Nhật Visa TSS và Yêu Cầu Đề Cử Di Trú Theo Dõi Thời Gian (TRT) Từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, chuỗi thay đổi quan trọng sẽ được áp dụng cho hệ thống visa “Thiếu hụt kỹ năng tạm thời” (Temporary Skill Shortage TSS) tại Úc, nhằm nâng cao tính linh hoạt và … Read more

Đại học Western Sydney cung cấp học bổng Cho Sinh Viên Việt Nam đang học tại Nước Ngoài

Western Sydney

Học bổng Western Sydney được cung cấp cho các sinh viên Việt Nam đang học tại nước ngoài 1.1 Học Bổng Quốc Tế 2024 – 3,000 AUD/năm, tổng cộng 9,000 AUD trong 3 năm (~VND140,000,000) Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học từ Trường Đại học Western Sydney 1.2 Học … Read more

Mở Rộng Tương Lai Nghề Nghiệp tại Canada: Top 15 Công Việc Đang Được Tìm Kiếm

Mở Khóa Thành Công: Khám Phá Thị Trường Việc Làm Ở Canada Trong một thế giới nơi thị trường lao động đang chuyển động và phát triển liên tục, việc giữ vững ở vị trí đầu tiên là quan trọng. Đối với những người có ý định xây dựng sự nghiệp tại Canada, việc hiểu … Read more

Thay đổi mới về Visa 482 và Visa 186

Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đưa ra thay đổi mới về những điều khoản ngắn hạn của Visa 457 và 482 để rút ngắn thời gian làm việc cũ và đưa ra những quy định mới liên quan đến người nộp đơn từ sau 25-11-2023. Sự thay đổi của Visa 482 và Visa 186 … Read more