Thay Đổi Visa TSS 2023: Đường Lên Quốc Tịch Vĩnh Cửu và Linh Hoạt Đăng Ký Ngắn Hạn

Cập Nhật Visa TSS và Yêu Cầu Đề Cử Di Trú Theo Dõi Thời Gian (TRT) Từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, chuỗi thay đổi quan trọng sẽ được áp dụng cho hệ thống visa “Thiếu hụt kỹ năng tạm thời” (Temporary Skill Shortage TSS) tại Úc, nhằm nâng cao tính linh hoạt và … Read more