Thay Đổi Visa TSS 2023: Đường Lên Quốc Tịch Vĩnh Cửu và Linh Hoạt Đăng Ký Ngắn Hạn

Cập Nhật Visa TSS và Yêu Cầu Đề Cử Di Trú Theo Dõi Thời Gian (TRT)

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, chuỗi thay đổi quan trọng sẽ được áp dụng cho hệ thống visa “Thiếu hụt kỹ năng tạm thời” (Temporary Skill Shortage TSS) tại Úc, nhằm nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện cho người nắm giữ visa. Dưới đây là thông tin chi tiết về những điều chỉnh quan trọng này:

 

1. Quyền Thường Trú cho Visa TSS Phân Lớp 482 (Subclass 482):

– Từ thời điểm trên (25/11/2023) , nhà tuyển dụng sẽ có khả năng đề cử người nắm giữ bất kỳ loại visa TSS phân lớp 482 nào cho visa Thường Trú (186 TRT), bao gồm cả Danh sách nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn ( Short-term Skilled Occupation List -STSOL) và diện thỏa thuận lao động (Labour Agreement Streams).

– Thời gian làm việc theo yêu cầu đề xuất giảm từ 3 xuống còn 2 năm. Điều này làm tăng tính khả thi và thuận lợi cho những người làm việc trong các ngành nghề được liệt kê trong danh sách Danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn (Medium and Long-term Strategic Skills List) (MTLSSL).

2. Thay Đổi Đối Với Visa TSS Dòng Ngắn Hạn:

– Từ ngày 25/11/2023, tất cả đơn đăng ký visa TSS dòng ngắn hạn có thể nộp tại Úc, không cần phải ra khỏi nước.

– Giới hạn về số lần đăng ký visa TSS dòng ngắn hạn tại Úc sẽ bị loại bỏ, mở ra cơ hội cho những người muốn nộp đơn từ bên trong nước một cách thuận tiện.

– Visa TSS dòng ngắn hạn có thể được gia hạn nhiều hơn 2 lần tại Úc, tăng cường sự linh hoạt và ổn định cho người nắm giữ visa.

Lưu ý:

– Những người nắm giữ visa TSS dòng ngắn hạn mà visa của họ hết hạn trước ngày sửa đổi* sẽ cần phải đi du lịch ra khỏi Úc để nộp đơn đăng ký visa TSS dòng ngắn hạn thứ ba.

*Trước ngày 25/11/2023 

3.THAY ĐỔI YÊU CẦU ĐỀ CỬ CHO DI TRÚ THEO DÕI THEO THỜI GIAN (TRT) 

Yêu cầu cho visa hợp lệ để đề cử ENS/RSMS

– Nhà tuyển dụng sẽ được phép đề cử những người nắm giữ tất cả các dòng visa TSS, bao gồm các dòng visa ngắn hạn và thỏa thuận lao động. Người được đề cử sẽ cần phải giữ visa TSS (hoặc visa phân lớp 457) ít nhất từ 2 đến 3 năm trước khi được đề cử.

 

Yêu cầu về nghề nghiệp được đề cử:

– Nghề nghiệp được đề cử sẽ không còn được đánh giá dựa trên danh sách nghề nghiệp di trú có kỹ năng.

– Nghề nghiệp được đề cử sẽ cần phải được liệt kê trong Bảng phân loại Nghề nghiệp chuẩn của Úc và New Zealand (ANZSCO), và người lao động được đề cử sẽ cần tiếp tục làm việc trong nghề được đề cử cho visa TSS của họ.

 

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc:

– Thời gian mà người có thị thực TSS được yêu cầu phải làm việc ở vị trí với tuyển dụng bảo trợ của họ (hoặc trong công việc dành cho bác sĩ y khoa và một số giám đốc điều hành nhất định) sẽ giảm xuống còn 2 trong số 3 năm trước khi được đề cử.

 

Tất cả những điều chỉnh này không ảnh hưởng đến tiêu chí về độ tuổi, giữ cho quá trình đề cử và du lịch làm việc tại Úc trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn đối với cộng đồng người nắm giữ visa TSS. Đây là những bước cụ thể nhằm tối ưu hóa trải nghiệm di trú và đảm bảo rằng chính sách phản ánh đúng nhu cầu và đóng góp của người lao động quốc tế.

Điều Chỉnh Cuộc Sống