Advance Global Study

Học bổng Sydney Campus International Student Bursary 2015, Đại học Wollongong

AGS – Học bổng Sydney Campus International Student Bursary 2015 là một trong những nỗ lực của Đại học Wollongong để đưa giáo dục Australia tới gần hơn với sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: không giới hạn (tùy thuộc chất lượng hồ sơ)

Địa điểm áp dụng: học xá Sydney của Sydney Business School ở Circular Quay.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao dưới dạng học phí cho 2 môn học cuối trong chương trình thạc sĩ 12 môn hoặc 3 môn học cuối trong chương trình thạc sĩ 16 môn (tương đương 16%-18% toàn bộ học phí khóa học).

 

 Sydney Business School (thuộc Đại học Wollongong) cung cấp các chương trình sau đại học chất lượng cao. (Nguồn hình: wikipedia).

Điều kiện xét tuyển:

  • Là sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Wollongong lần đầu tiên năm 2015 (bất kì sinh viên theo học tại Đại học Wollongong vào năm 2014 không thuộc diện xét học bổng).
  • Đăng kí học các ngành: Thạc sĩ Kinh doanh (12 môn), Thạc sĩ Kinh doanh (16 môn), Thạc sĩ Tài chính ứng dụng (12 môn), MBA (12 môn), MBA nâng cao (16 môn), Thạc sĩ Khoa học (Vận tải & Quản lí dự án) (16 môn), Thạc sĩ Khoa học (Vận tải) (12 môn), Thạc sĩ Khoa học (Quản lí dự án) (12 môn).
  • Ứng viên chưa nhận bất kì học bổng nào khác tại Đại học Wollongong

Cách thức đăng kí: Ứng viên sẽ tự động nằm trong danh sách xét học bổng khi nhận được thư mời nhập học. Truy cập tại đây để đăng kí online.