Lê Như Ngọc: "Cứ làm tất cả những gì chúng ta có thể để không phải hối tiếc về sau" - AGS