Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và kiên trì , mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực - AGS