Chúc mừng Nguyễn Hữu Thiện đã tốt nghiệp George Brown College! - AGS

Chúc mừng Nguyễn Hữu Thiện đã tốt nghiệp George Brown College!