Chúc mừng Nguyễn Hữu Thiện đã tốt nghiệp George Brown College! - AGS