CƠ HỘI LÀM VIỆC Ở CÁC TẬP ĐOÀN LỚN NHƯ APPLE, DELL VỚI NGÀNH SUPPLY CHAIN - AGS