Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG.TPHCM: Hội thảo "Kỹ năng xin học bổng quốc tế" - AGS