Học Bổng ATMC & Uni 2024: Cơ hội cho du học sinh Việt Nam

Học bổng từ ATMC và FedUni vào Tháng 3/2024

Đối với sinh viên nước ngoài mong muốn tham gia vào ATMC FedUni vào tháng 3 năm 2024, các học bổng được liệt kê dưới đây:

2.1 Học Bổng Ưu Việt Việt Nam 30% (FedUni 20% + ATMC 10%)

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí từ Học Bổng Ưu Việt của Hiệp hội các trường đại học cho ứng viên Việt Nam.
  • Có điểm trung bình 90% cho bằng cấp Cử nhân hoặc tương đương AQF với điểm trung bình 80% hoặc cao hơn, hoặc “A”, hoặc GPA 3.5/5 cho Thạc sĩ
  • IELTS 6.5, không có băng dưới 6.0 (hoặc tương đương PTE)
  • Học sinh phải học tại các cơ sở của ATMC để nhận học bổng độc quyền 10% từ ATMC.

Học bổng 10% của ATMC sẽ được áp dụng từ kỳ học thứ 2.

2.2 Học Bổng Tiếng Anh Đào Tạo ATMC 2024

ATMC cung cấp miễn giảm học phí lên đến 7 tuần cho khóa học EAP (Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật) đối với sinh viên Việt Nam theo con đường tiếng Anh vào chương trình của Đại học Federation tại các cơ sở của ATMC.

Học sinh phải đáp ứng yêu cầu học thuật được đặt ra từ FedUni và có điểm IELTS ít nhất là 5.5, không có băng dưới 5.0.

2.3 Học Bổng Quốc Tế ATMC 10%

Học sinh phải đáp ứng yêu cầu đăng ký trực tiếp của FedUni.

Học bổng sẽ được áp dụng từ kỳ học thứ hai trở đi.

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài mong muốn tham gia vào Trường Đại học Western Sydney – Melbourne vào tháng 2/3 năm 2024.

Đại học Úc - Federation University

2.2 Học Bổng Tiếng Anh Đào Tạo ATMC 2024

ATMC cung cấp miễn giảm học phí lên đến 7 tuần cho khóa học EAP (Tiếng Anh cho Mục Đích Học Thuật) đối với sinh viên Việt Nam theo con đường tiếng Anh vào chương trình của Đại học Federation tại các cơ sở của ATMC.

Học sinh phải đáp ứng yêu cầu học thuật được đặt ra từ FedUni và có điểm IELTS ít nhất là 5.5, không có băng dưới 5.0.

2.3 Học Bổng Quốc Tế ATMC 10%

Học sinh phải đáp ứng yêu cầu đăng ký trực tiếp của FedUni.

Học bổng sẽ được áp dụng từ kỳ học thứ hai trở đi.

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam ở nước ngoài mong muốn tham gia vào Trường Đại học Western Sydney – Melbourne vào tháng 2/3 năm 2024.