Advance Global Study

Học bổng Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP), ĐH Curtin, Úc, 2017

AGS – Đại học Curtin, Úc chào đón hồ sơ học bổng Cao học của Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) hỗ trợ học phí năm học 2017-2018. Ứng viên quốc tịch Úc cũng như ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Cao học (Nghiên cứu).

Ngành học: Faculty of Health Sciences, Curtin Business School, Science & Engineering, Humanities and Centre for Aboriginal Studies.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Đại học Curtin sẽ hỗ trợ mỗi ứng viên sinh hoạt phí hàng năm theo mức học bổng của chương trình đào tạo nghiên cứu chuyên sâu toàn thời gian, được quy định bởi Phòng giáo dục và đào tạo theo từng năm. Hiện tại, mức hỗ trợ dành cho sinh viên toàn thời gian năm học 2017 là $26,682, không chịu thuế.

Ứng viên được nhận học bổng của RTP cũng sẽ được hỗ trợ học phí toàn phần để chi trả các chi phí liên quan đến học tập tại trường.

Học bổng có giá trị trong vòng 3 năm học chương trình đào tạo Tiến sĩ nghiên cứu toàn thời gian và 2 năm học chương trình đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu toàn thời gian. Thời hạn hiệu lực của học bổng có thể giảm xuống tương ứng với thời gian ứng viên đã trải qua trong quá trình đào tạo của 2 chương trình học trên.

Curtin4

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Curtin, Úc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Yêu cầu:

Đã đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của chương trình đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ nghiên cứu, đồng thời vượt qua được yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào của Đại học Curtin mà không phải nợ bất kỳ giấy tờ gì.

Đang tham gia chương trình đào tạo Nghiên cứu Cao học hoặc có nguyện vọng tham gia vào kỳ nghiên cứu 1 năm 2018.

Là tân sinh viên và bắt buộc phải sống và học tập trong khuân viên trường. Học bổng có thể được trao cho sinh viên bán thời gian (chỉ dành cho sinh viên bản địa) nếu như ứng viên đó có những lý do cá nhân đặc biệt như bệnh tật hoặc phải chu cấp cho gia đình, gây cản trở đến việc tham gia học tập toàn thời gian ở trường.

Không nhận bất cứ nguồn hỗ trợ về sinh hoạt phí nào khác trong quá trình theo học tại trường.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/09/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên quan tâm nhưng chưa từng đăng ký nhập học vào chương trình có thể nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến nhập học vào chương trình học cũng như chương trình học bổng.
  • Ứng viên phải nộp bản cứng đơn đăng ký học bổng, tải xuống tại Đây.

Trong một số trường hợp sau, ứng viên có thể không phải nộp bản cứng:

  • Ứng viên hiện tại đang theo học tại trường Đại học Curtin và đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh của chương trình học bổng.
  • Ứng viên đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tại nghiên cứu Kì Nghiên cứu thứ nhất năm 2018 và chưa bắt đầu nhập học.
  • Ứng viên đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tại nghiên cứu nhưng không vào Kì nghiên cứu thứ nhất năm 2018. Trong trường hợp này, ứng viên vui lòng liên hệ với Khoa nghiên cứu Cao học tương lai (đối với ứng viên bản địa) hoặc Khoa quốc tế Curtin (đối với ứng viên quốc tế) để có thể xin lùi lại thời hạn hiệu lực của thư mời nhập học đến thời hạn mới vào Kì nghiên cứu thứ nhất năm 2018. Chỉ khi ứng viên được thông báo rang yêu cầu thay đổi trên được chấp nhận thì khi đó ứng viên mới có thể nộp đơn đăng ký bản cứng. Còn nếu yêu cầu trên không được chấp nhận thì ứng viên bắt buộc phải đăng ký nhập học lại từ đầu và đồng thời cũng phải nộp đơn đăng ký học bổng mới.

Tất cả đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết cần được gửi về địa chỉ email: HDRSCH-Applications@curtin.edu.au