Học bổng Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP), ĐH Curtin, Úc, 2017 - AGS