Học bổng Học phí Quốc tế Đại học RMIT tại Úc, 2017

AGS – RMIT cung cấp 2 loại học bổng học phí: Học bổng Học phí Quốc tế RTP (RITFS) và Học bổng Học phí Nghiên cứu Quốc tế RMIT (RRITFS). Sứ mạng của RMIT là tạo cho sinh viên những trải nghiệm biến đổi, giúp sinh viên sẵn sàng cho cuộc sống và việc làm cũng như định hình thế giới nghiên cứu, sáng tạo, giảng dạy cho sinh viên.

Đại học RMIT (tên chính thức là Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne) là trường đại học công nghệ và thiết kế công của Úc, đặt tại Melbourne, Victoria.

RMIT Australia 768x384

Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne – Nguồn Scholarship Planet

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Tất cả các ngành học được giảng dạy tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Cả hai học bổng, RITFS và RRITFS, đều hỗ trợ học phí trong suốt 3 năm cho sinh viên và kéo dài tối đa 6 tháng. Chi phí Bảo hiểm Sinh viên Quốc tế (OSHC) cho suốt quá trình học cũng sẽ được chi trả. Người phụ thuộc đi cùng sinh viên cũng sẽ được chi trả chi phí OSHC.

Sinh viên được nhận học bổng được yêu cầu phải chi trả phần chênh lệch giữa chi phí OSHC cho chương trình học và chi phí OSHC cho visa được yêu cầu khi sinh viên nộp đơn xin visa. Ứng viên được nhận học bổng học phí sẽ được hỗ trợ một phần trợ cấp giúp trang trải chi phí nhà ở.

Số lượng học bổng: 2

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có bằng Thạc sĩ nghiên cứu.
  • Có bằng Thạc sĩ theo môn học với phần nghiên cứu được đánh giá có yêu tố phân biệt cáo hoặc tương đương.
  • Có bằng Danh dự hạng nhất (first class honours).
  • Có bằng Cử nhân 4 năm với điểm GPA là 4 hoặc tương đương (80% trở lên).
  • Có các tài liệu xuất bản hoặc kinh nghiệm nghiên cứu được xét là tương đương.
  • Ứng viên phải được chấp nhận nhập học chương trình học không bắt buộc đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh hoặc ứng viên phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng anh cũng như đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình nghiên cứu trước khi vòng nộp đơn xin học bổng kết thúc.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nhận được thư mời nhập học chương trình nghiên cứu không có điều kiện về tiếng Anh trước khi đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng. Quá trình xét duyệt đơn xin học bổng cho chương trình nghiên cứu của sinh viên quốc tế gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Ứng viên nộp đơn thông qua iApply.
  • Giai đoạn 2: Hoàn tất đơn xin học bổng được cung cấp trong quá trình nộp đơn.

Nếu có dự định nộp đơn học bổng trong vòng học bổng tiếp theo, sinh viên phải nhận được thư mời nhập học một chương trình học tại RMIT bắt đầu vào năm 2018 trước khi thời hạn nộp đơn hết thúc.

Ứng viên nên nộp đơn nhập học một chương trình học càng sớm càng tốt vì phải mất đến 2 tháng để gửi thư mời nhập học cho sinh viên hoặc hơn nếu sinh viên đến từ các nước nằm trong diện cần phê chuẩn .

Xem thêm thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại Đây