Học bổng Học phí Quốc tế Đại học RMIT tại Úc, 2017 - AGS