HỌC BỔNG LÊN ĐẾN $3,000 TẠI UNIVERSITY OF ADELAIDE NHÂN DỊP KHÁNH THÀNH KHUÔN VIÊN MỚI - AGS