HỌC BỔNG LÊN ĐẾN $30000 TẠI LAKEHEAD UNIVERSITY - AGS