Học bổng MBA Nhà lãnh đạo tương lai, Cao đẳng Hoàng gia London, Anh, 2017 - AGS