Học bổng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoáng sản Tây Úc (MRIWA) năm 2015

AGS – Viện Nghiên cứu Khoáng sản Tây Úc (MRIWA) chào đón các ứng viên tham gia chương trình Học bổng Sau Đại học MRIWA của Úc năm 2015 dành cho sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

Hồ sơ của ứng viên về đề tài liên quan đến Kế hoạch ưu tiên đề tài nghiên cứu của MRIWA sẽ được xử lí bởi văn phòng học bổng của trường đại học mà ứng viên lựa chọn trong thời hạn do trường đại học đó quyết định, áp dụng với sinh viên Úc cũng như quốc tế. Học bổng Tiến sĩ có giá trị trong vòng 3 năm và có thể được gia hạn thêm 6 tháng.

MRIWA đã mở rộng quy mô chương trình học bổng của Viện, tiếp nối chương trình Học bổng Tiến sĩ MERIWA. Đối tác của chương trình gốm có trường Đại học Curtin, Đại học Edith Cowan, Đại học Murdoch và Đại học Tây Úc. Học bổng Tiến sĩ có giá trị trong vòng 3 năm và có thể được gia hạn thêm 6 tháng. Hồ sơ cần được duyệt và xử lí thông qua mục học bổng trên trang web chính thức của trường đại học nơi ứng viên có nguyện vọng theo học. Ứng viên cần phải có giấy mời nhập học trước khi đăng kí học bổng MRIWA.

Đơn vị cấp học bổng: Viện Nghiên cứu Khoáng sản Tây Úc.

Đối tượng: Sinh viên Úc cũng như sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng:

  • Học bổng của Viện trưởng: 1
  • Học bổng Sau Đại học: 5
  • Học bổng Odwyn Jones: 5

Thời hạn học bổng: Học bổng Tiến sĩ có giá trị trong vòng 3 năm và có thể được gia hạn thêm 6 tháng.

Giá trị học bổng:

  • Học bổng của Viện trưởng: $40,000
  • Học bổng Sau Đại học: $30,000
  • Học bổng Odwyn Jones: $5,000

Yêu cầu: Hồ sơ của ứng viên về đề tài liên quan đến Kế hoạch ưu tiên đề tài nghiên cứu của MRIWA sẽ được xử lí bởi văn phòng học bổng của trường đại học mà ứng viên lựa chọn trong thời hạn do trường đại học đó quyết định, áp dụng với sinh viên Úc cũng như quốc tế. Ngoài ra, người giám sát nghiên cứu cho ứng viên cũng có thể nộp đơn đăng kí học bổng này cho ứng viên 1 cách đột xuất nếu như ứng viên đã được chấp nhận vào học tại trường.

Ứng viên phải có đề tài nghiên cứu cụ thể và được sự chấp thuận và ủng hộ từ giám sát nghiên cứu.

01082015dha8

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót tùy thuộc vào từng trường Đại học.

  • Đại học Curtin: 31/10/2015
  • Đại học Edith Cowan: 30/10/2015
  • Đại học Tây Úc: 30/10/2015

Phương thức nạp đơn: Hồ sơ cần được duyệt và xử lí thông qua mục học bổng trên trang web chính thức của trường đại học nơi ứng viên có nguyện vọng theo học. Ứng viên cần phải có giấy mời nhập học trước khi đăng kí học bổng MRIWA.

Yêu cầu ứng viên nộp Nguyện vọng cá nhân (EOI) đến MRIWA, trong đó ghi rõ họ tên, tên trường Đại học đã tốt nghiệp, mô tả khái quát đề tài nghiên cứu và mối liên hệ với Kế hoạch ưu tiên đề tài nghiên cứu của MRIWA (trong tối đa 1 trang), họ tên người giám sát nghiên cứu và tên trường đại học nơi người đó công tác.

Gửi EOI đến địa chỉ email:  Penny.Atkins@mriwa.wa.gov.au

Xem thêm thông tin: http://www.mriwa.wa.gov.au/scholarships/program