Nên chọn kí túc xá hay nhà bản xứ? - AGS

Nên chọn kí túc xá hay nhà bản xứ?