Sinh viên Việt ngày càng tăng du học bên Mỹ

AGS – Mới đây thống kê từ những trường đại học cao đẳng tại hoa kỳ cho biết thì Việt Nam là một trong những quốc gia có du học sinh theo học tại những trường đại học cao đẳng đứng top 6 tại hoa kỳ.

Mỗi năm số lượng du học sinh tăng lên đáng kể từ con số so với năm 2015 là 18.733 và 2016 là 21.303 là một con số tăng rất nhanh tương ứng với 15% mỗi năm. Như vậy Việt Nam chúng ta vẫn là một trong những quốc gia có du học sinh tại mỹ đứng đầu khu vực đông nam á.

Một trong những nguyên nhân giúp cho sự tăng nhanh về du học tại mỹ đó là phụ huynh và học sinh luôn đặt niềm tin về phía hoa kỳ. Họ tin tưởng du học tại nước này sẽ mở ra con đường tương lai rất lớn, và có cơ hội việc làm với mức lương cao.

Các quan chức cũng nhưng lãnh sự quán tại hoa kỳ cho biết họ rất vui vì số liệu này. Phía hoa kỳ sẽ có những ưu tiên để học học sinh Việt Nam có điều kiện du học tại mỹ dễ dàng hơn.