ViSA 457 thay đổi hay bị loại bỏ hoàn toàn? - AGS

ViSA 457 thay đổi hay bị loại bỏ hoàn toàn?