Chính phủ Úc lắng nghe ý kiến của các trường Đại học khi thay đổi visa 457 từ 3/2018

AGS – Chính phủ Úc sẽ thực hiện những sửa đổi quan trọng đối với thị thực lao động tạm thời, giải quyết các mối quan ngại do các trường đại học Úc (UA) đề nghị. Các lãnh đạo các trường sẽ khôi phục lại danh sách ngành được làm việc trung và dài hạn cho phép các nghiên cứu sinh tìm kiếm những kinh nghiệm làm việc.

Chính phủ sẽ có những thay đổi sẽ giúp Úc thu hút các tài năng học thuật vì lợi ích của sinh viên trong nước và quốc tế.

Chính phủ Úc đã cam kết trước khi đưa ra một cái nhìn tổng quan về những gì tạo thành kinh nghiệm làm việc sau khi các trường đại học Úc, nhất là những người chỉ được làm việc tối thiểu hai năm. Vì nếu làm việc quá ít có thể khiến người học bậc tiến sĩ sẽ e ngại nộp đơn xin học tại Úc.

“Đây là một tin tốt lành – chính phủ đã lắng nghe những mối quan tâm chính này và hành động theo họ”, Belinda Robinson, Tổng giám đốc của UA cho biết.

“Cộng đồng toàn cầu của các giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu có tính di động rất cao. Úc cần có những chính sách cho phép chúng ta duy trì sự cạnh tranh và đảm bảo rằng chúng ta có thể thu hút được những tài năng toàn cầu tốt nhất để làm việc cùng với các nhà nghiên cứu trong nước.”

Nếu Chính phủ có những chính sách theo hướng được tư vấn từ các trường sẽ làm giảm bớt lo lắng của khoảng 3.000 nghiên cứu sinh và sinh viên trường đại học hiện đang có thị thực 457.

“Sinh viên trong nước được hưởng lợi bằng nhiều cách từ việc quốc tế hoá nền giáo dục Úc. Họ được hưởng lợi từ những hiểu biết sâu sắc và sự hiểu biết và kinh nghiệm của các giáo viên ngoại quốc và những mối quan hệ mà họ xây dựng với các sinh viên trên toàn thế giới “, bà nói với The PIE News.

nghien cuu

“Thẳng thắn mà nói, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi, cho dù họ đến từ nước ngoài hay họ đến từ Úc, mong rằng trình độ giáo dục sẽ ở mức cao nhất.”

Gardner nói thêm rằng trong khi những người có bằng tiến sĩ “tiếp sức cho thế hệ tiếp theo của lực lượng lao động học thuật của chúng tôi” thì cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ việc giải thích kinh nghiệm làm việc có thay đổi.

Bà nói: “Chúng tôi muốn những tiến sĩ này truyền tải những đổi mới trong tương lai cho dù họ đang bắt đầu các công ty của họ ở Úc hay làm việc trong ngành công nghiệp trong một tổ chức đã được thành lập.”

“Nếu họ không có bằng tiến sĩ được hiểu nghĩa là thiếu kinh nghiệm làm việc thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều người có tài năng vô cùng cho những quốc gia khác trên thế giới, nơi sẽ rất vui khi chấp nhận họ.”

Trong khi một số vị trí học thuật được phục hồi, giáo viên dạy kèm đại học vẫn không có tên trong cả hai danh sách.

Thị thực Thiếu kỹ năng tạm thời (Temporary Skill Shortage) mới sẽ có hiệu lực vào tháng 3 năm 2018.