Chương Trình Tài Trợ Visa SC482: Cơ Hội Mới Cho Cư Trú Vĩnh Viễn tại Úc

Tài Trợ Từ Nhà Tuyển Dụng Visa SC482

Chúng tôi có tin tức liên quan đến các lựa chọn để đạt được Quyền cư trú vĩnh viễn thông qua Tài trợ từ Nhà tuyển dụng!

Tin tức thú vị – Thêm lựa chọn cho Quyền cư trú vĩnh viễn thông qua chương trình Tài trợ từ Nhà tuyển dụng đang sắp được công bố!

Chúng tôi rất phấn khích thông báo rằng chúng tôi kỳ vọng các quy định về cập nhật sẽ được công bố từ ngày 25/11/2023 liên quan đến visa làm việc tạm thời TSS 482 và visa cư trú vĩnh viễn ENS186TRT để cung cấp thêm lựa chọn cho cư trú vĩnh viễn cho người giữ visa TSS 482.

Những thay đổi sẽ mang lại sự đảm bảo cho nhà tuyển dụng và người giữ visa TSS 482, đồng thời đảm bảo rằng Úc thu hút và giữ lại những người lao động có kỹ năng họ cần.

Các thay đổi sẽ áp dụng cho những người giữ visa TSS 482 từ tháng 11 năm 2023 trở đi và sẽ bao gồm những điểm sau:

 • Visa 482 có thể gia hạn vô thời hạn bất kể ngành nghề được đề cử là visa ngắn hạn hay trung/dài hạn.
 • Người được đề cử sẽ phải giữ visa TSS 482 của họ từ 2 đến 3 năm trước khi được đề cử để đăng ký cho ENS186 theo luồng chuyển động cư trú tạm thời.
 • Ngành nghề được đề cử sẽ không còn được đánh giá dựa trên danh sách ngành nghề di động kỹ năng cho luồng chuyển động cư trú ENS186TRT; ngành nghề được đề cử phải được liệt kê trong danh sách ANZSCO.
 • Đối với những người từ 45 tuổi trở lên, sẽ áp dụng các ngoại lệ về tuổi cho các ứng viên là bác sĩ thực hành y khoa tại khu vực hoặc các ứng viên có thu nhập cao, mở ra các lựa chọn để đăng ký cư trú vĩnh viễn nếu họ đã quá 45 tuổi.
 • Đối với visa ENS186TRT, với điểm IELTS tiếng Anh tương đương ít nhất là 6 cho mỗi phần vẫn áp dụng.
 • Luồng Đăng ký Trực tiếp ENS186 vẫn sẽ có sẵn – cho tùy chọn này, các tiêu chí khác nhau áp dụng bao gồm: ứng viên không cần phải làm việc cho một nhà tuyển dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, đòi hỏi một đơn xin đánh giá kỹ năng cũng như bằng chứng về 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và một điểm IELTS tiếng Anh tương đương ít nhất là 6 cho mỗi thành phần vẫn áp dụng.

Hãy theo dõi thêm thông tin khi các quy định được công bố sớm.

ANZSCO

 

Các lựa chọn Thi Tiếng Anh

 

Có nhiều lựa chọn thi tiếng Anh trong hầu hết các trường hợp vì Bộ Di trú chấp nhận kết quả thi tiếng Anh từ các nhà cung cấp khác nhau được liệt kê trong bảng dưới đây, tuy nhiên, hãy lưu ý rằng đối với trường hợp cụ thể của bạn, có thể yêu cầu một bài kiểm tra tiếng Anh cụ thể, điều này có nghĩa là bạn có thể không thể chọn loại kỳ thi mà bạn mong muốn.

Điểm số tiếng Anh bạn cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại visa bạn có đủ điều kiện đăng ký, ngành nghề/nghề nghiệp và nếu có áp dụng cho tình huống của bạn, cơ quan đánh giá kỹ năng và tính điểm. Cũng có các trường hợp được miễn giảm.

Tài nguyên để luyện tập và Thông tin Trung tâm Kiểm tra

IELTS – Xem các bài kiểm tra tiếng Anh mẫu để giúp bạn có ý tưởng về những gì được mong đợi trong kỳ thi IELTS. Hãy nhớ rằng đó là về kỹ thuật hơn là nội dung. Xem trang web IELTS; Trung tâm kiểm tra

TOEFL iBT – Thông tin chung; Câu hỏi kiểm tra mẫu; Trung tâm kiểm tra

PTE Academic (Pearson) – Thông tin chung; Bài kiểm tra thử nghiệm; Trung tâm kiểm tra

Cambridge Advanced English – Thông tin chung; Bài kiểm tra mẫu; Trung tâm kiểm tra

OET – Đối với ngành nghề y khoa – Thông tin chung; Bài kiểm tra thử nghiệm; Trung tâm kiểm tra

Bảng điểm thi tiếng Anh

Mức độ thành thạo tiếng Anh     Thành phần kiểm traIELTS   TOEFL iBT   PTE Academic (Pearson) 

Cambridge English:

Advanced (CAE)*

OET
Chức năngTrung bình/tổng/thể chung4.53223147n/a
DạyNghe5.0436154B
Đọc5.0436154B
Viết5.01436154B
Nói5.01436154B
Năng lựcNghe6.01250169B
Đọc6.01350169B
Viết6.02150169B
Nói6.01850169B
Thông thạoNghe7.02465185B
Đọc7.02465185B
Viết7.02765185B
Nói7.02365185B
Lưu loátNghe8.02879200A
Đọc8.02979200A
Viết8.03079200A
Nói8.02679200A

Liên hệ AGS để được tư vấn về Chương Trình Tài Trợ Visa SC482:

 • Email: marketing.vietnam@ags-study.com
 • Số điện thoại:
  • Hà Nội: +84 918 41 43 47
  • Thành phố Hồ Chí Minh: +84 983 06 07 06
  • Úc: +61 424 637 248 hoặc +61 414 003 498

Bạn cần được tư vấn du học?

Hãy để lại thông tin và AGS sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin mới nhất phù hợp với bạn