Thay đổi mới về Visa 482 và Visa 186

Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đưa ra thay đổi mới về những điều khoản ngắn hạn của Visa 457 và 482 để rút ngắn thời gian làm việc cũ và đưa ra những quy định mới liên quan đến người nộp đơn từ sau 25-11-2023.

Sự thay đổi của Visa 482 và Visa 186 trên con đường lấy Visa thường trú

Theo luật cũ là người được cấp visa sc482 Employer Sponsored Visa (và sc457 cũ) cần phải làm ít nhất 3 năm full-time mới được xin vào PR.

Với luật mới được ban hành, người xin visa chỉ cần làm trong 2 năm.

 

Thay đổi liên quan đến chuyển tiếp từ Visa 482 sang Visa 186 được áp dụng cho các đơn từ hoặc sau 25.11.2023. Cụ thể:

  • Không còn giới hạn số lần nộp đơn của người có thị thực TSS Short-term.
  • Chủ doanh nghiệp có thể bảo lãnh tất cả người giữ Visa 482, bao gồm cả Short-term và Labour Agreement. Những người có thị thực TSS Short-term có thể nộp đơn xin PR theo 186 (Transitional Stream) sau khi làm việc ít nhất 2 trong 3 năm trước khi được đề cử.
  • Các nghề nghiệp được đề cử sẽ không còn được đánh giá dựa theo danh sách Skilled Migration Occupation list nữa
  • Nghề nghiệp được đề cử cần phải thuộc danh sách ANZSCO, và người được đề cử sẽ cần phải tiếp tục làm công việc đó cho Visa 482 của họ.