Advance Global Study

Những thay đổi cơ bản trong dự luật nhập cư vào Canada sắp tới

AGS – Dự luật C – 6 đang trong quá trình được thông qua và được dự đoán sẽ đem lại sự thuận tiện cho các cư dân toàn cầu mong muốn được nhập cư vào Canada: Trẻ dưới 18 có thể nhập cư độc lập, giảm số ngày thực tế đã sống ở Canada trước khi nộp đơn nhập tịch…

Thượng nghị sĩ Mobina Jaffer đã đăng trên Twitter của mình ngày 15 tháng 6 này rằng dự luật có thể sẽ nhận được sự chấp thuận của Hoàng gia Canada vào thứ hai tuần tới này.

Thượng nghị viện đã thông qua Dự luật này vào ngày 15 tháng 6 với 51 phiếu tán thành và 29 phiếu phản đối. Trước đó, cũng đã thông qua C – 6 sau ba lần sửa đổi vào ngày 3 tháng 5. Quá trình sửa đổi sẽ tiếp tục được xem xét bởi Chính phủ và cuối cùng quay trở lại Thượng viện để được thông qua một cách chính thức nếu đạt tỉ lệ tán thành cao hơn lần trước.

07072017dha1

Thay đổi trong các yêu cầu về tiêu chuẩn công dân

C – 6 sẽ bao gồm rất nhiều sự thay đổi so với Đạo luật Công dân của Canada trước đây. Nhiều biện pháp sẽ được đưa ra nhằm huỷ bỏ các thay đổi mang tính bảo thủ của Chính phủ trước đây với Dự luật C – 24 vào năm 2014.

Dự luật C – 6 sẽ giảm số ngày thực tế mà một người cần sống tại Canada trước khi nộp đơn xin nhập cư tại đây thành mức tỉ lệ 3 năm trên 5 năm so với 4 trên 6 năm trước đó theo C – 24. Thêm vào đó, việc các cư dân có thủ tục thường trú tại Canada từng sống và làm việc tại đây một thời gian trước khi được cấp chứng nhận thường trú là rất phổ biến. Nên dự luật C – 6 cũng cho phép họ được tính cả khoảng thời gian đó vào tổng số thời gian sống tại đây để dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn nhập cư hơn.

Dự luật C – 6 cũng loại bỏ yêu cầu về đơn xin cư trú của một cá nhân sau khi người đó đã được chứng nhận trở thành công dân của Canada. Một trong những điểm mấu chốt khác của dự luật này chính là quy định chính phủ không được phép tước quyền công dân của các công dân có hai quốc tịch vì lý do an ninh quốc gia.

Các sửa đổi của Nghị viện

Sự sửa đổi lần thứ nhất liên quan đến việc công dân thường trú phải chứng minh hiểu biết về văn hoá Canada và trình độ tiếng Anh của mình trong thời gian từ năm 18 tuổi đến 54 tuổi thành 18 đến 59 tuổi. Tuy nhiên, điều này không nhận được sự ủng hộ của các thành viên Đảng Tự do.

Thượng viện đưa ra sự sửa đổi lần thứ hai nhằm cho trẻ em dưới 18 tuổi dễ dàng nộp đơn xin nhập quốc tịch mà không cần sự hỗ trợ của cha mẹ. Theo dự luật C – 6, trẻ em dưới 18 tuổi có tình trạng thường trú ở Canada mà cha mẹ không phải người Canada hoặc cha mẹ không sẵn sàng nộp đơn xin nhập tịch, vẫn sẽ được xin nhập tịch một cách độc lập.

Lần sửa đổi cuối cùng, cũng là lần thứ ba, Thượng viện đề nghị bổ sung quyền khiếu nại cho các cá nhân bị mất quốc tịch do có sự gian lận. Chính phủ cũng đã đồng thuận với thay đổi này và cũng cho biết thêm rằng các cá nhân sẽ có quyền yêu cầu Toà án can thiệp.

Các cam kết trong chiến dịch của Chính phủ mới

Những thay đổi được đề cập trong Dự luật C – 6 đã hình thành một phần quan trọng trong chiến dịch của Chính phủ Đảng Tự do khi họ lên nắm quyền vào tháng 11 năm 2015 vừa rồi. Điều này đem đến những thay đổi mang dấu ấn của riêng họ.

Để tìm hiểu thêm về cách thức xin nhập cư vào Canada dựa trên những thay đổi của Đạo luật Công dân của nước này, bạn có thể gửi email đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..”>citizenship@canadavisa.com. Khi gửi thư xin đính kèm thông tin về thời gian mà bạn đã sống tại Canada với chứng nhận thường trú và cả thời gian trước đó với thị thực tạm thời.

Để có thêm thông tin về Quyền công dân ở Canada, bạn có thể truy cập vào đây và để tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện nhập cư hay không, vui lòng điền vào bản đánh giá trực tuyến miễn phí tại đây.